Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

"30 ΗΜΕΡΕΣ"Κάθε φορά που τον σκέφτομαι, γράφω ένα γράμμα. 
Έχω μαζέψει πολλά και τα φυλάω σε ένα συρτάρι.

Όταν κάποια μέρα τον αντικρίσω θα του τα δώσω στα χέρια του, 

θα τον αφήσω να με διαβάσει και να με νιώσει.

Ίσως έτσι με μάθει καλύτερα, στο χαρτί επάνω με κοιμίζω γυμνή, 

όταν ξυπνώ, με ντύνω. 
Όταν ξυπνώ, τον αποχωρίζομαι...